хуудас_баннер

Бүтээгдэхүүний амортизаторын хэрэглээ

Хүрээ болон биеийн чичиргээний бууралтыг хурдасгах, тээврийн хэрэгслийн зорчих тав тухыг сайжруулахын тулд ихэнх тээврийн хэрэгслийн түдгэлзүүлэлтийн системд амортизатор суурилуулсан байдаг.
Машины цочрол шингээх систем нь пүрш, амортизатороос бүрдэнэ.Амортизаторыг тээврийн хэрэгслийн биеийн жинг дэмжихэд ашигладаггүй, харин цочролыг шингээж авсны дараа пүрш буцаж ирэх үед цочролыг дарах, замын цохилтын энергийг шингээх зорилгоор ашигладаг.Пүрш нь нөлөөллийг бууруулах үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд "том эрчим хүчний нэг удаагийн цохилт" -ыг "жижиг эрчим хүчний олон удаагийн нөлөөлөл" болгон өөрчилдөг бол амортизатор нь "жижиг эрчим хүчний олон удаагийн нөлөөллийг" аажмаар бууруулдаг.
Хэрэв та амортизатор нь эвдэрсэн машин жолоодож явсан бол нүх, овойлт болгоноор машины үсрэлт мэдрэгдэх ба амортизатор нь энэ үсрэлтийг дарах зориулалттай.Амортизаторгүй бол пүршний сэргэлтийг хянах боломжгүй юм.Машин бартаатай замтай тулгарах үед ноцтой үсрэлт хийх болно.Мөн эргэх үед пүршийг дээш доош чичиргээнээс болж дугуйны бариул, зам барих чадвар алдагдана.мэдээ

Амортизаторын ажиллах зарчим
Хүрээ болон биеийн чичиргээний бууралтыг хурдасгах, тээврийн хэрэгслийн зорчих тав тухыг сайжруулахын тулд ихэнх тээврийн хэрэгслийн түдгэлзүүлэлтийн системд амортизатор суурилуулсан байдаг.
Машины цочрол шингээх систем нь пүрш, амортизатороос бүрдэнэ.Амортизаторыг тээврийн хэрэгслийн биеийн жинг дэмжихэд ашигладаггүй, харин цочролыг шингээж авсны дараа пүрш буцаж ирэх үед цочролыг дарах, замын цохилтын энергийг шингээх зорилгоор ашигладаг.Пүрш нь нөлөөллийг бууруулах үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд "том эрчим хүчний нэг удаагийн цохилт" -ыг "жижиг эрчим хүчний олон удаагийн нөлөөлөл" болгон өөрчилдөг бол амортизатор нь "жижиг эрчим хүчний олон удаагийн нөлөөллийг" аажмаар бууруулдаг.
Хэрэв та амортизатор нь эвдэрсэн машин жолоодож явсан бол нүх, овойлт болгоноор машины үсрэлт мэдрэгдэх ба амортизатор нь энэ үсрэлтийг дарах зориулалттай.Амортизаторгүй бол пүршний сэргэлтийг хянах боломжгүй юм.Машин бартаатай замтай тулгарах үед ноцтой үсрэлт хийх болно.Мөн эргэх үед пүршийг дээш доош чичиргээнээс болж дугуйны бариул, зам барих чадвар алдагдана.


Шуудангийн цаг: 2023 оны 3-р сарын 17